O Nas - Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska<br /> "EKO-MEL"

eko-mel
Przejdź do treści

O Nas

Przedsiębiorstwo „EKO-MEL” sp. z o.o. w Jeleniej Górze powstało w 1993 roku w wyniku prywatyzacji funkcjonującego blisko pięćdziesiąt lat Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego  w Jeleniej Górze. Spółkę pracowniczą zawiązało ponad 90-ciu udziałowców. Obecnie stanowi ona własność 38 osób.
Terenem działania Przedsiębiorstwa jest głównie region dolnośląski. Realizujemy kontrakty infrastruktury ochrony środowiska oraz budowlane na rzecz wojewódzkich i lokalnych jednostek samorządowych, Lasów Państwowych, firm, osób prywatnych, w tym między innymi dla:
-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
-Urzędy Miast i Urzędy Gmin,
-Nadleśnictw rejonu dolnośląskiego,
-Przedsiębiorstw Wodociągowych,
-Tauronu.

W ramach prowadzonej prac realizujemy także zadania z zakresu naszej działalności jako podwykonawcy i konsorcjanci wielu firm uczestnicząc bardzo szeroko na rynku robót sieciowych i budownictwa wodnego.

W przeszłości firma realizowała kontrakty w programach : PHARE, ISPA, EBI, SAPARD, SPO i innnych. Przedsiębiorstwo bierze czynny udział w akcjach przeciwpowodziowych na terenie regionu oraz uczestniczy w odbudowie urządzeń gospodarki wodnej zniszczonych w czasie powodzi.

Wróć do spisu treści